Pohonné hmoty

premiovepaliva1700x700

ZÁLEŽÍ NÁM

NA SPOKOJNOSTI
ZÁKAZNÍKOV

preto pohonné hmoty na našich čerpacích staniciach dodávame v najlepšej kvalite, ktorá zodpovedá predpísaným legislatívnym normám a kritériám.

Diesel
B7
Diesel

Pre potreby moderných naftových motorov u nás tankujete kvalitné dieselové palivo, ktoré chráni palivový systém pred koróziou, odstraňuje usadeniny z vstrekovačov a vyznačuje sa nízkou tvorbou usadenín v spaľovacom priestore.

Zloženie nafty sa prispôsobuje aktuálnemu ročnému odbobiu:

1.4.-14.9.
Letná nafta
1.3.-30.3. / 15.9.-14.11.
Prechodová nafta
15.11.-28.2.
Zimná nafta

Uvedené termíny sú orientačné a môžu sa meniť v závislosti na aktuálnom počasí.

Palivo dovážame výlučne od renomovaných distribútorov:

icon
icon
Diesel
super
B7
Diesel super

Pre vylepšený chod naftových motorov pridávame do paliva aditína, ktoré zvyšujú cetanové číslo až o 5 jednotiek čím sa:

  • dot zlepšuje spaľovanie, znižuje sa hlučnosť motora a šetrí sa palivo
  • dot zvyšuje mazacia schopnosť paliva a tým sa predlžuje životnosť vstrekovacieho čerpadla a trysiek
  • dot zlepšuje studený štart motora
  • dot potláča penenie paliva v nádrži a v celom palivovom systéme
  • dot stabilizuje nafta a predlžuje sa jej skladovací čas
  • dot zlepšuje tekutosť a filtrovateľnosť nafty v zimnom období o 5 až 10˚C

Palivo dovážame výlučne od renomovaných distribútorov:

icon
icon
NATURAL 95
E10
Natural 95

Bezolovnatý automobilový benzín je zmes uhľovodíkov získaných z ropy destiláciou a ďalšími zušľachťujúcimi technologickými postupmi. Môže obsahovať prísady, ktoré zvyšujú úžitkové vlastnosti, ako sú napr. kyslíkaté zložky, detergentné, antidetonačné, antioxidačné a iné prísady.

Použitie:

Naše bezolovnaté benzíny sú určené najmä pre moderné typy zážihových motorov vybavených katalyzátorom a riadených lambda sondou s výnimkou bezolovnatého automobilového benzínu UNI 95, ktorý je určený ako náhrada olovnatého UNI 95 pre staršie automobily s netvrdenými ventilovými sedlami.

Bezpečnostné údaje:utomobilové benzíny sú horľavé kvapaliny I. triedy nebezpečnosti s bodom vzplanutia pod 0°C.

Palivo dovážame výlučne od renomovaných distribútorov:

icon
icon
NATURAL 95
super
E10
Natural super

Do benzínu pridávame prídavné látky, tzv. aditíva, ktoré zlepšujú jeho vlastnosti a majú pozitívny vplyv na chod a životnosť motora.

  • dot Čistia jeho nasávací trakt a chránia celý palivový systém pred koróziou
  • dot Ochraňujú benzín proti starnutiu a zamŕzaniu
  • dot Zabráňujú hromadeniu statickej elektriny v nádrži
  • dot Zvyšujú odolnosť proti detonáciám

Aditíva nemajú vplyv na životnosť katalizátora a lambda sondy, sú kompatibilné so všetkými druhmi motorových olejov a benzínov, ako aj s benzínmi obsahujúcimi prísady iných značiek.

Palivo dovážame výlučne od renomovaných distribútorov:

icon
icon
LPG
LPG

LPG, teda skvapalnený ropný plyn. Je to zmes uhľovodíkových plynov a používa ako alternatívny pohon pre automobily so zážihovými motormi. Veľkou výhodou je jeho cena a šetrnosť k životnému prostrediu.

LPG je v pôvodnom stave bez farby, chuti a zápachu, preto sa do zmesi pridáva látka s charakteristickým pachom. LPG nie je jedovaté, v plynnom skupenstve je ťažšie ako vzduch a v kvapalnom ľahšie ako voda.

Palivo dovážame výlučne od renomovaných distribútorov:

icon
Ad Blue
Ad Blue

AdBlue je 32,5% vodný roztok močoviny vyrobený z technicky čistej močoviny a demineralizovanej vody. Je to bezfarebná, číra kvapalina, slabo zapáchajúca po amoniaku. Roztok je bez toxických vlastností a na ľudský organizmus nepôsobí agresívne. Nemá horľavé vlastnosti, nie je zaradený ako nebezpečný na prepravu.

Palivo dovážame výlučne od renomovaných distribútorov:

icon
Napíšte nám Zavolajte nám