Vízie a ciele

klacany221

Spoločnosť BENZINOL pokračuje v nastúpenom trende maximálnej orientácie na zákazníka. K napĺňaniu očakávaní zákazníka výraznou mierou prispieva profesionálna a ústretová obsluha, ktorá má prehľad o regióne, v ktorom je čerpacia stanica umiestnená.

Značka BENZINOL je pre zákazníka zárukou kvality ponúkaných tovarov a služieb, ktorá je vyústením dlhoročnej tradície. Preto sme radi, že aj Vy patríte medzi spokojných zákazníkov našej spoločnosti a veríme, že vďaka kvalite a rozsahu našich služieb nimi aj zostanete. V snahe o neustále zlepšovanie sa privítame akékoľvek postrehy a podnety, ktoré môžete smerovať na našu adresu.

BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. je od 7/2013 členom Slovenskej asociácie palivového priemyslu a obchodu (Sappo).

Sappo je záujmové združenie právnických osôb, ktorého podnikateľským zámerom členských firiem je cieľavedomá, zodpovedná a efektívna účasť na trhu pohonných hmôt a ostatných ropných produktov v Slovenskej republike s cieľom uspokojovania potrieb a očakávaní zákazníkov.
Firmy združené v Sappo dbajú na vysokú úroveň nimi poskytovaných služieb, dávajú dôraz na vybudovanie a spoľahlivosť dlhodobých vzťahov v konkurenčnom prostredí tohto trhu. Právne predpisy, ktoré upravujú správanie účastníkov trhu, považujú za minimum etiky.
Dobrovoľne sa zaväzujú správať sa vo svojej podnikateľskej činnosti nad rámec zákonných noriem v zmysle etického kódexu Sappo. 

BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. je od 7/2013 členom Spoločenství čerpacích stanic ČR (SČS ČR). 

Společenství čerpacích stanic je oborovým združením nezávislých petrolejárskych spoločností (prevádzkovateľov čerpacích staníc, distribútorov ropných produktov, výrobcov biopalív...). SČS ČR je od roku 2002 členom UPEI (Sdružení evropských nezávislých petrolejářů), do tohoto združenia bolo SČS ČR ako prvá národná organizácia z nových členských krajín EU. Partnermi SČS ČR sú Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) a Česká asociace LPG (CALPG).

Napíšte nám Zavolajte nám